Blanka Dvořák

Autorka programu & Online Fitness trenérka a osobní koučka

Všeobecné obchodní podmínky

Dobrý den, jsem Blanka Dvořák, zakladatelka projektu CVIČENÍ ONLINE s Blankou. O své zákazníky pečujeme s láskou. Níže najdete všeobecné obchodní podmínky...

Obchodní podmínky pro online kurz CVIČENÍ ONLINE s Blankou

1. Informace o kupujícím a prodávajícím

2. Informace o produktech a službách

Informace o elektronických produktech a službách jsou k dispozici v českém jazyce na webových stránkách uvedených v bodě 1. Produkty a služby jsou zpřístupněny online po úspěšném dokončení nákupu. DPH ani jiné daně Prodávající Kupujícímu neúčtuje.

3. Ochrana autorských práv

Elektronické produkty a služby jsou určeny pro osobní potřebu Kupujícího. Produkty a služby, které Prodávající prostřednictvím webových stránek prodává včetně jejich obsahu, podléhají ochraně autorských práv. Jejich další šíření jako celku či jejich částí je bez souhlasu držitele autorských práv zakázáno. Kupující odpovídá Prodávajícímu jakožto distributorovi zastupujícímu držitele autorských práv za případnou újmu, kterou porušením autorských práv způsobí.

4. Objednávka a nákup

Kupující zadává objednávku elektronicky vyplněním příslušného formuláře na webové stránce. Odesláním formuláře pak Kupující vyjadřuje souhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami jakož i se zpracováním osobních údajů.

5. Zrušení objednávky

Ke zrušení objednávky dojde automaticky neuhrazením částky objednávky ve stanoveném termínu splatnosti. Termín splatnosti je standardně stanoven na sedm kalendářních dnů od objednání. 

6. Platby

Způsob platby si Kupující vybere při vyplňování objednávkového formuláře. Po odeslání formuláře přesměruje systém Kupujícího na další stránku dle zvoleného způsobu platby. Platba je úspěšně dokončena zobrazením potvrzující zprávy a jejím zasláním emailem. V případě neúspěšné úhrady je Kupjující informován zprávou zobrazenou na platební stránce a zaslaným emailem.

Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje technologii bezpečného zpracovávání online plateb. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí šifrovaného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.

 • Opakovaná platba - 30 dní "Měsíční"
  V případě, že předmětem koupě je elektronicky poskytovaná služba "Cvičení online s Blankou - Premium" nebo "[COB] Spinning lekce online" nebo "[COB] Pilates 24 lekce online" nebo "[COB] BODYART® lekce online"  s pravidelným třicetidenním přístupovým/členským poplatkem, využívá Prodávající k uhrazení členského poplatku automatické opakované platby kartou (tzv. reccuring payments). Vyplněním prodejního formuláře se Kupující zavazuje hradit pravidelný fixní měsíční přístupový poplatek ve výši zřetelně a jasně uvedené na objednávce (maximálně však 17.928 Kč ročně nebo ekvivalent v eurech) a to po celou dobu trvání vytvořené varianty přístupu. Vyplněním prodejního formuláře Kupující dává souhlas, aby fixní poplatek za vytvoření přístupu (v předem jasně uvedené výši) byl každých 30 dní (počínaje datem objednávky) automaticky vyúčtován k tíži platební karty Kupujícího, jíž byla provedena první úhrada, a to po celou dobu trvání vytvořeného klubového přístupu do online kurzu. 
 • Opakovaná platba - 90 dní
  V případě, že předmětem koupě je "Cvičení online s Blankou" s pravidelným devadesátidenním přístupovým poplatkem, využívá Prodávající k uhrazení přístupového poplatku automatické opakované platby kartou (tzv. reccuring payments). Vyplněním prodejního formuláře se Kupující zavazuje hradit pravidelný fixní měsíční přístupový poplatek ve výši zřetelně a jasně uvedené na objednávce (maximálně 18.000 Kč ročně nebo ekvivalent v eurech) a to po celou dobu trvání vytvořené varianty přístupu. Vyplněním prodejního formuláře Kupující dává souhlas, aby poplatek za vytvoření přístupu (v předem jasně uvedené výši) byl každých 90 dní (počínaje datem objednávky) automaticky vyúčtován k tíži platební karty Kupujícího, jíž byla provedena první úhrada, a to po celou dobu trvání vytvořeného klubového přístupu v online kurzu.
 • Opakovaná roční platba
  V případě, že předmětem koupě je "Cvičení online s Blankou" s pravidelným ročním fixním členským poplatkem, využívá Prodávající k uhrazení přístupového poplatku automatické opakované platby kartou (tzv. reccuring payments). Vyplněním prodejního formuláře se Kupující zavazuje hradit pravidelný roční přístupový poplatek ve výši zřetelně a jasně uvedené na objednávce (maximálně 17.928 Kč ročně nebo ekvivalent v eurech) a to po celou dobu trvání členství. Vyplněním prodejního formuláře Kupující dává souhlas, aby členský poplatek (v předem jasně uvedené fixní výši) byl každých 365 dní (počínaje datem objednávky) automaticky vyúčtován k tíži platební karty Kupujícího, jíž byla provedena první úhrada, a to po celou dobu trvání vytvořeného klubového přístupu do online kurzu. 
 • 30 denní trial s navazující opakovanou fixní platbou
  V případě, že předmětem koupě je "Cvičení online s Blankou" ve 30 denní trial verzi, pokud uživatel svůj vytvořený přístup během 30 dnů nezruší, následuje automatické prodloužení jeho přístupu s pravidelným 30 denním přístupovým poplatkem (uvedeným při objednávce vytvoření přístupu), k jehož uhrazení využívá poskytovatel automatické opakované platby kartou (tzv. reccuring payments). Vyplněním prodejního formuláře se kupující zavazuje platit pravidelný fixní přístupový poplatek ve výši zřetelně a jasně uvedené při objednávce členství (maximálně ovšem 3000 Kč měsíčně) a to po celou dobu trvání jeho přístupu. Vyplněním prodejního formuláře kupující dává souhlas, aby tento přístupový poplatek (v předem jasně uvedené výši) byl každých 30 dní (počínaje datem objednávky) automaticky stržen z platební karty kupujícího, skrze kterou byla provedena první úhrada, a to po celou dobu trvání vytvořeného klubového přístupu do online kurzu. 
 • Upozornění na automatickou platbu
  V případě, že objednávka podléhá opakované platbě, Kupující je vždy jasně informován na prodejní stránce produktu o výši pravidelného měsíčního poplatku i o způsobu, jak je možné členství v klubu ukončit a zastavit tak opakované účtování plateb. V případě, že Kupující vyplní objednávku, která opakovanou platbu zahrnuje, zašle mu Prodávající do dvou pracovních dnů od provedení první platby potvrzení o nastavení opakované platby prostřednictvím e-mailu uvedeného v objednávce. Zároveň vždy sedm dnů před automatickým vyúčtováním poplatku je Kupující o této skutečnosti upozorněn e-mailem na adresu, kterou uvedl v objednávce, spolu s jasnými pokyny, jak může Kupující opakované platby zrušit.
 • Ukončení přístupu v klubu a zrušení automatické platby
  Přístup do Cvičení online s Blankou může Kupující kdykoliv ukončit pomocí určeného formuláře v online členské sekci, nebo kontaktováním zákaznické podpory na adrese podpora@cvicenionlinesblankou.cz. Ukončením přístupu do online klubu je pravidelná platba zrušena a přístupový poplatek nebude nadále účtován. Ukončením členstvím v klubu se Kupující vzdává všech výsad a výhod, které mu přístup do online klubu přinášelo. V případě zrušení členství bude přístup (po vypršení uhrazené doby členství) definitivně ukončen.

7. Garance vrácení peněz

Při objednání produktu nebo služby má Kupující právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu v rámci časového limitu uvedeného na prodejní stránce daného produktu (minimálně ovšem 14 dnů). Odstoupení je možno provést elektronickou formou – zasláním e-mailu na adresu podpora@cvicenionlinesblankou.cz s prohlášením, že od smlouvy Kupující odstupuje a s přiložením kopie faktury. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně online kurzu. Částka bude vrácena do třiceti dnů od odeslání dobropisu Kupujícímu. Částka bude vrácena zpět bankovním převodem. Po odstoupení od smlouvy je Kupujícímu ukončen přístup do členské sekce s dosud zveřejněnými materiály placeného online kurzu. Kupující, který odstoupil od smlouvy v rámci garance vrácení peněz, nemá nárok na dosud nezveřejněné lekce a bonusy související s programem.

Případné reklamace nebo námitky může kupující kdykoli vznést elektronickou formou – zasláním e-mailu na adresu podpora@cvicenionlinesblankou.cz. Pro podání reklamace či námitky není dán žádný zvláštní formulář. Z vyjádření Kupujícího však musí vždy vyplývat, v čem spočívá reklamace či námitka a jaký způsob vyřízení požaduje. O podané reklamaci či námitce rozhodne Prodávající nejpozději do třiceti dnů od jejího obdržení. Kupující bude vyrozuměn e-mailem včetně odůvodnění.

8. Doručení produktu / zpřístupnění služby

Po úspěšném provedení a potvrzení online platby je Kupujícímu online zpřístupněn zakoupený produkt nebo služba.

9. Reklamace – nedoručení produktu / nezpřístupnění služby

V případě že Kupující obdržel potvrzující zprávu o úspěšně provedené platbě za produkt nebo službu a produkt či služba nebyly zpřístupněny, nebo pokud nastal nějaký jiný problém, Kupující kontaktuje Prodávajícího na adrese podpora@cvicenionlinesblankou.cz.

10. Ochrana osobních údajů (Personal Data Security)

Prodávající prohlašuje, že veškeré údaje o Kupujícím získané v rámci objednávky a dodávky produktů a služeb jsou uloženy v zabezpečené databázi a Prodávající je neposkytne třetím stranám. Kupující může kdykoli požádat Prodávajícího, aby byly osobní a/nebo firemní údaje Kupujícího z databáze Prodávajícího vymazány. Prodávající mu neprodleně vyhoví.

11. Právní příslušnost (Jurisdiction)

Tyto Všeobecné obchodní podmínky se řídí právním řádem České republiky. Kupující bere na vědomí, že veškeré produkty a služby distribuované prostřednictvím webových stránek uvedených v bodě 1 objednává v České republice.

Děkuji za vaši důvěru!

Těším se na další setkávání s vámi, např. 

Blanka Dvořák

Autorka programu & Online Fitness trenérka a osobní koučka